ร่วมออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559... (ดู : 273)
อบต.ลานหอย ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเ... (ดู : 108)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
website stats
ระบบเจ้าหน้าที่ 3
 
 
รับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปี 2559 ( รายใหม่ ) (ดู : 957)
  รับลงทะเบียนคนพิการ  ประจำปี 2559  ( รายใหม่ )
   
อบต.กง ประกาศ ตาราง ป.ป.ช.โครงการปักเสาเข็มยูคาพร้อมเสริมคันดินถนนลูกรัง ส.ป.ก. บริเวณปากคลองโพธิ์ (ดู : 31)
อบต.กกแรต รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (ดู : 44)
อบต.ดงคู่ ประกาศ อบต.ดงคู่ เรื่อง ถอดรายชื่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับจ่ายเงินเบี้ยความพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 29)
อบต.ดงคู่ ประกาศ อบต.ดงคู่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เสียชีวิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 29)