ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหญ่ (ดู:41)(วันที่:03/09/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเตว็ดใน - มิตรสัมพันธ์ หมูที่ 4 ตำบลวังใหญ่ (ดู:35)(วันที่:03/09/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมแม่น้ำยม หมูที่ 6 ตำบลวังใหญ่ (ดู:32)(วันที่:03/09/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์พรหม หมูที่ 1 ตำบลวังใหญ่ (ดู:38)(วันที่:03/09/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องน้ำคนพิการพร้อมทางลาดสำหรับคนพิการ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (ดู:44)(วันที่:03/09/2558)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น