ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง (รถบรรทุก) ดีเซล จำนวน 1 คัน (ดู:35)(วันที่:24/11/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายเรียบแม่น้ำยมสายเก่า หมู่ 5 บ้านคลองตะเข้ ตำบลกกแรต (ดู:27)(วันที่:24/11/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายเรียบแม่น้ำยมสายเก่า หมู่ 5 บ้านคลองตะเข้ ตำบลกกแรต (ดู:28)(วันที่:24/11/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายหลังวัดปรักรัก-บ้านนายพวง หมู่ 2 ตำบลกกแรต (ดู:28)(วันที่:24/11/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลังวัดปรักรัก-บ้านนายพวง หมู่ 2 ตำบลกกแรต (ดู:24)(วันที่:24/11/2557)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น