ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
จัดซื้อจัดจ้าง: ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Cape Seal สายคลองเรียงคลองทราย หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:7)(วันที่:22/12/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558 (ฉบับที่ 3) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง (ดู:4)(วันที่:22/12/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมคันดินริมตลิ่งแม่น้ำยม จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (ดู:3)(วันที่:22/12/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ (ดู:3)(วันที่:22/12/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ (ดู:3)(วันที่:22/12/2557)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น