ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ประชาสัมพันธ์: รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ดู:21)(วันที่:03/07/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (ดู:31)(วันที่:03/07/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกร่าง บริเวณที่ของสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลกงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:25)(วันที่:03/07/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโตนด เรื่อง สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู:29)(วันที่:03/07/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างรั้ว คสล. (ดู:22)(วันที่:03/07/2558)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น