ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ประชาสัมพันธ์: เอกสารแนะนำ: งานทะเบียนราษฎร์ (ดู:6)(วันที่:25/11/2558)
ประชาสัมพันธ์: คู่มือสำหรับประชาชน : งานทะเบียนราษฎร์ (ดู:9)(วันที่:25/11/2558)
ประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู:7)(วันที่:13/07/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานสรุปผลการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู:8)(วันที่:07/10/2557)
ประชาสัมพันธ์: ประกาศกำหนด เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และรเบียบเกี่วกับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข 6) (ดู:23)(วันที่:25/11/2558)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
website stats