ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
จัดซื้อจัดจ้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ (ดู:43)(วันที่:17/04/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ดู:37)(วันที่:17/04/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านเตว็ด 2 หมู่ที่ 4 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (ดู:35)(วันที่:17/04/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซ่อมแซมสะพานแขวนสลิงข้ามแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (ดู:38)(วันที่:17/04/2558)
ประชาสัมพันธ์: รายงานงบทดลอง,งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2558 (ดู:35)(วันที่:17/04/2558)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น