ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:20)(วันที่:31/07/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.7 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย (ดู:21)(วันที่:31/07/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายคลองแขวน ช่วง 2 หมู่ 4 ตำบลกกแรต (ดู:15)(วันที่:31/07/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายคลองแขวน ช่วง 2 หมู่ 4 ตำบลกกแรต (ดู:18)(วันที่:31/07/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 และ ม.10 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย (ดู:14)(วันที่:31/07/2557)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น