ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างตีเส้นเครื่องหมายจราจร จำนวน 2 รายการ (ดู:3)(วันที่:25/07/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ (ดู:3)(วันที่:25/07/2557)
ประชาสัมพันธ์: เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) (ดู:5)(วันที่:25/07/2557)
ประชาสัมพันธ์: เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) (ดู:1)(วันที่:25/07/2557)
ประชาสัมพันธ์: เรื่อง แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2557 – 2559 (ดู:2)(วันที่:25/07/2557)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น