ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายซอยลุงทุม หมู่ที่ 3 (ดู:12)(วันที่:22/05/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภักดีร่วมใจ หมู่ที่ 1 (ดู:10)(วันที่:22/05/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไผ่งาน หมู่ที่ 7 (ดู:10)(วันที่:22/05/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบัวทอง หมู่ที่ 1 (ดู:16)(วันที่:22/05/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน ประกาศสอบราคา จำนวน 3 โครงการ (ดู:15)(วันที่:22/05/2558)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น