ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ บริเวณคลองยางโทน หม่ที่ 5 (ดู:26)(วันที่:27/03/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างกอสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ บริเวณคลองหนองหลอด หมู่ที่ 7 (ดู:22)(วันที่:27/03/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำชุมชนตำบลไกรลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (ดู:27)(วันที่:27/03/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน สอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ (ดู:37)(วันที่:27/03/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 7 รายการ (ดู:26)(วันที่:27/03/2558)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น