ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
จัดซื้อจัดจ้าง: เทศบาลตำบลตลิ่งชันประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติคคอนกรีต สายบ้านวังหิน - บ้านลานกระบือ หมู่3-9 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ดู:187)(วันที่:29/07/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: เทศบาลตำบลตลิ่งชันประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายเด่นนกแต้ หมู่ 1 บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ดู:185)(วันที่:29/07/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: เทศบาลตำบลตลิ่งชันประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสายเขาโด่ หมู่ 9 บ้านลานกระบือใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ดู:193)(วันที่:29/07/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (ดู:182)(วันที่:29/07/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (ผิวเรียบเคฟซีล) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:125)(วันที่:29/07/2558)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น