ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
จัดซื้อจัดจ้าง: เทศบาลตำบลตลิ่งชันประกาศสอบราคาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ทางเข้าอ่างเก็บน้ำกิ่วหญ้าแทน หมู่ 9 บ้านลานกระบือใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ดู:2)(วันที่:20/10/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคา (ดู:3)(วันที่:20/10/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ตาราง การเปิดเผยราคากลาง (ดู:4)(วันที่:20/10/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกฯ สายเตว็ดใน-คลองชัด (ดู:3)(วันที่:20/10/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:20)(วันที่:16/10/2557)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น