ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลตลิ่งชันจะดำเนินการรับสมัครผู้นสนใจเข้าร่วมการจัดเก็บขยะมูลฝอย พร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู:51)(วันที่:02/10/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: เชิญชวนผู้ให้บริการตลาดกลาง (ดู:45)(วันที่:02/10/2558)
ประชาสัมพันธ์: ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ดู:95)(วันที่:02/10/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ดู:51)(วันที่:02/10/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ดู:53)(วันที่:02/10/2558)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น