ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
จัดซื้อจัดจ้าง: คุณลักษณะและรายละเอียดของรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) หน้า ๕ - ๗ (ดู:31)(วันที่:19/09/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: คุณลักษณะและรายละเอียดของรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) หน้า ๑ - ๔ (ดู:33)(วันที่:19/09/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ เรื่องขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน) จำนวน ๑ คัน (ดู:29)(วันที่:19/09/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ (แบบอัดท้าย) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:41)(วันที่:19/09/2557)
ประชาสัมพันธ์: เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู:31)(วันที่:19/09/2557)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น