ท้องถิ่น: สถ.จ.สุโขทัย
ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศ อบต.วังน้ำขาว : เรื่องสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดย: สถ.จ.สุโขทัย
วันที่ 27/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลตลิ่งชันประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน (ดู:0)(วันที่:18/04/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคันคลองหนองบัว ม.3 บ้านวัดใหม่ไทยบำรุง (ดู:27)(วันที่:17/04/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคันคลองหนองอีเตียบ-หนองแดง ฝั่งขวา ม.3 บ้านวัดใหม่ไทยบำรุง (ดู:25)(วันที่:17/04/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคันคลองตาเนา ฝั่งขวา ม.8 บ้านไผ่วงฆ้อง (ดู:22)(วันที่:17/04/2557)
จัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคันคลองมาบอีจาด หนองขาม คลองตาซิ้ม ฝั่งขวา ม.8 บ้านไผ่วงฆ้อง (ดู:24)(วันที่:17/04/2557)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น