โครงการปลูกผักในวงบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (ดู : 146)
ร่วมออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559... (ดู : 415)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
website stats
ระบบเจ้าหน้าที่ 4
 
 
รับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปี 2559 ( รายใหม่ ) (ดู : 1,473)
  รับลงทะเบียนคนพิการ  ประจำปี 2559  ( รายใหม่ )
   
อบต.กกแรต รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 36)
อบต.วังใหญ่ ตารางเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (ดู : 19)
อบต.วังใหญ่ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (ดู : 19)
ทต.ทุ่งเสลี่ยม ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช 007 ก่อสร้างระแนงกันสาดไม้สังเคราะห์ จำนวน 2 จุด บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ชุมชนเหมืองนา 2 หมู่ที่ 1 (ดู : 23)