ร่วมออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559... (ดู : 267)
อบต.ลานหอย ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเ... (ดู : 107)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
website stats
ระบบเจ้าหน้าที่ 3
 
 
รับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปี 2559 ( รายใหม่ ) (ดู : 927)
  รับลงทะเบียนคนพิการ  ประจำปี 2559  ( รายใหม่ )
   
ทต.ลานหอย "ประกาศ" งดการจัดกิจกรรมและงานรื่นเริงในช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ (ดู : 41)
อบต.ลานหอย ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 36)
ทต.ทุ่งหลวง จ้างเหมาโครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ดู : 62)
สถ.จ.สุโขทัย สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงโรงเก็บของ เเละที่เก็บรถสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งยางเมือง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยางเมือง ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย โดยวิธีส... (ดู : 92)