ร่วมออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559... (ดู : 163)
อบต.ลานหอย ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเ... (ดู : 61)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
website stats
ระบบเจ้าหน้าที่ 3
 
 
รับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปี 2559 ( รายใหม่ ) (ดู : 384)
  รับลงทะเบียนคนพิการ  ประจำปี 2559  ( รายใหม่ )
   
สถ.จ.สุโขทัย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเยี่ยม หมู่ 8 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (ดู : 10)
สถ.จ.สุโขทัย โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (ดู : 9)
อบต.แม่สิน ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ที่จะได้รับเบี้ยยัชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 31)
ทต.ทุ่งเสลี่ยม โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (ดู : 17)