ร่วมออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559... (ดู : 103)
อบต.ลานหอย ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเ... (ดู : 29)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
website stats
ระบบเจ้าหน้าที่ 3
 
 
รับลงทะเบียนคนพิการ ประจำปี 2559 ( รายใหม่ ) (ดู : 237)
  รับลงทะเบียนคนพิการ  ประจำปี 2559  ( รายใหม่ )
   
สถ.จ.สุโขทัย สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 และหมู่ 3 ตำบลท่าทอง (ดู : 16)
ทต.ทุ่งเสลี่ยม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประมูลซื้อครุภัณฑกีฬา (เครื่องเล่นสนาม) ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ (ดู : 236)
สถ.จ.สุโขทัย แก้ไขเพิ่มเติมประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 4 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 244)
สถ.จ.สุโขทัย สอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนน Cape Seal สายบ้านวังขวากฝั่งตะวันตก (ต่อจุดเดิม) หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านวังขวาก ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (ดู : 245)