info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทร./แฟกซ์ 055-634194

บริการข้อมูล
public Facebook
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่น่าสนใจ
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างก่อสร้างโิครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ. 69-022 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโคนเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ. 69-005 บ้านไร่เต็ง หมู่ที่ 9 ตำบลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) เนื่องจากหยุดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID ) สำหรับ สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.ลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3 สายปรักพังภู้,สายทุ่งขี้อ้าย และถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายทางเข้า สนง.อุทยาน ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม ( นม ) ตามโครงการอาหารเสริม ( นม ) โรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูง 5.00 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไรเต็ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบสำหรับการผลิตประปา หมูที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้ามกิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลนหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ ๖๙-๐๐๗ สายบ้านวังตะแบก - น้ำลาด หมู่ที่ ๖ บ้านวังตะแบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
1 - 22 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
1584032400 ผู้บริหารหน่วยงาน
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 91