ชื่อเรื่อง : คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจของนายก อบต.ลานหอย ให้รองนายก อบต.ลานหอย ปฎิบัติราชการแทน

ชื่อไฟล์ : HWXUParFri20628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้