องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

ลิงค์ที่น่าสนใจ
info ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(คลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code


info ช่องทางตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ขอเชิญชวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

(คลิกลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมให้ความรู้สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเฒ่า
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
โครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า
โครงการป้องกันโรคอุจจาระร่วงประจำปี 2567
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
แจกผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุน
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สามัคคี คัพ ครั้งที่10
กิจกรรมโครงการ ชุมชนร่วมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสี่อมสภาพ อบต.ลานหอย
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสี่ยมสภาพ ศพด.
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ลานหอย ครั้งแรก ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ( ไตรมาสที่ 2 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประชาสัมพันธ์รายงานการสำรวจสินทรัพย์ (แบบ อปท-สท1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายประกอบ ค้อมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
โทร : 084-620-6555
นายประกอบ ค้อมทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
โทร : 084-620-6555
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)
folder มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
folder มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

สถิติ sitemap
วันนี้ 47
เดือนนี้4,482
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)36,115
ทั้งหมด 207,840


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย