info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทร./แฟกซ์ 055-634194

บริการข้อมูล
public Facebook
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่น่าสนใจ
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file เงินช่วยพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file จดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file เบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file แบบฟอร์มรายงานผล พรบ.อำนวยความสะดวก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน ประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74