องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file คู่มือประชาชน ประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file แบบฟอร์มรายงานผล พรบ.อำนวยความสะดวก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file คู่มือประชาชน ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file คู่มือประชาชน ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file คู่มือประชาชน ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file เบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file จดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file เงินช่วยพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย