info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทร./แฟกซ์ 055-634194

บริการข้อมูล
public Facebook
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่น่าสนใจ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์บันทึกส่งมอบระบบประปาแบบผิวดิน ขนาดกลาง ขนาด 15 ลบ.ม. หมู่ที่6 บ้านวังตะแบก
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายการสำรวจสินทรัพย์(แบบอปท.-สท.1)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลานหอยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค วันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file จดหมายข่าวโครงการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีและรับชำระภาษี ประจบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการวางท่อน้ำดิบสำหรับการผลิตประปา หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
1 - 20 (ทั้งหมด 127 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 109