องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ลานหอย คร้ังแรก ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา อบต.ลานหอย สมัยสามัญที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
find_in_page ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี พ.ศ. 2565 - 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุโขทัย เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5,7 และ หมู่ที่ 9 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังในเขตพื้นที่ อบต.ลานหอย หมู่ที่ 5,7 และหมู่ที่ 9 ตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ในเขตพื้นที่ อบต.ลานหอย หมู่ที่ 3,5,6,7,9,10 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศสภา อบต.ลานหอย เรื่อง ระเบียบสภา อบต.ลานหอย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 193 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย