องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศ สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ร่วมมิตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า ( สท .ถ.69-022 ) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ร่วมมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ส.ถ.69-008 สายบ้านวังตะแบก-ลานไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.69-008 สายบ้านวังตะแบก-ลานไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview241
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview501

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย