info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทร./แฟกซ์ 055-634194

บริการข้อมูล
public Facebook
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่น่าสนใจ
account_box นักบริหารงานท้องถิ่น
(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 08-1786-4802
(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 08-1786-4802
(นางสาวจินตนา พุ่มทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 08-0117-7830
(นางสาวจินตนา พุ่มทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 08-0117-7830
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 13