info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทร./แฟกซ์ 055-634194

บริการข้อมูล
public Facebook
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่น่าสนใจ
account_box กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : -
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : -
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
โทร : -
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
โทร : -
(นายธรรมนูญ จันทน์เทศ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 08-9707-3577
(นายธรรมนูญ จันทน์เทศ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 08-9707-3577
(นายสุเมธ พึ่งพัก)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09-6068-8949
(นายสุเมธ พึ่งพัก)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09-6068-8949
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 95