info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทร./แฟกซ์ 055-634194

บริการข้อมูล
public Facebook
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่น่าสนใจ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
โทร : -
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
โทร : -
- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทร : -
- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทร : -
(นายสุรินทร์ อ่อมอินทร์)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08-8232-2489
(นายสุรินทร์ อ่อมอินทร์)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08-8232-2489
(นางประดับ เข็มวง)
อาสาสมัครบริบาล
โทร : 08-8146-9378
(นางประดับ เข็มวง)
อาสาสมัครบริบาล
โทร : 08-8146-9378
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 66