องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ร่วมมิตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า ( สท .ถ.69-022 ) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ร่วมมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ส.ถ.69-008 สายบ้านวังตะแบก-ลานไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.69-008 สายบ้านวังตะแบก-ลานไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก ซอยยายไล้ หมู่ที่ 10 บ้านสะเดา ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโคนเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง สท.ถ. 69-022 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้าง ตามโครงการติดตั้งพลังงงานแสงอาทิตย์ หมูที่ 6 บ้านวังตะแบก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมูที่ 5 บ้านหนองเฒ่า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้าง ตามโครงการติดตั้งพลังงงานแสงอาทิตย์ หมูที่ 3 บ้านเชิงคีรี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ.69-022 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง สท.ถ. 69-022 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
1 - 20 (ทั้งหมด 97 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย