องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการสำรวจสินทรัพย์ (แบบ อปท-สท1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล.ซอยสัมพันธ์ 1 หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำชัย หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าบนเนิน หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยอุดมสุข-คลองทุ่งเกวียน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงประปา บ้านเตาปูน หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คศล.ซอยยายงก หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ร่วมมิตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า ( สท .ถ.69-022 ) ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ร่วมมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ส.ถ.69-008 สายบ้านวังตะแบก-ลานไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.69-008 สายบ้านวังตะแบก-ลานไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก ซอยยายไล้ หมู่ที่ 10 บ้านสะเดา ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโคนเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง สท.ถ. 69-022 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
1 - 20 (ทั้งหมด 104 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย