info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทร./แฟกซ์ 055-634194

บริการข้อมูล
public Facebook
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่น่าสนใจ
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ.69-022 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง สท.ถ. 69-022 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย อำเภอบบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จัหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
photo ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้าง ตามโครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,6,7,9 และ 10 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จัหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.69-012 สายสัมพันธ์ 1 หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 3 บ้านเชิงคีรี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334 |
insert_drive_file ประกาศโครงการก่อสร้างจัดหาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง หมู่ที่ 3,7,9 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ 69-007 สายบ้านวังตะแบก - น้ำลาด หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ร่วมมิตร หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ 69-007 สายวังตะแบก-น้ำลาด หมู่ที่ 6 บ้k poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร็มเหล็ก ซอยคำปัน หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
1 - 20 (ทั้งหมด 81 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58