องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ( กองสาธารณสุข ฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ( กองสาธารณสุข ฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ( กองสาธารณสุขฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร เพื่อใช้กับเครื่องถ่ายหมายเลขครุภัณฑ์ 417-63-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร Xerox เพื่อใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 417-63-0001 ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านวังโคนเปือย ( กลุ่มบ้านนายประจง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์กระเป๋าเอกสาร พร้อมวัสดุเครื่องเขียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและต้นไม้เล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตะแบก รวมพื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อเมาส์มีสายสีดำ เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0029 และ 416-62-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและต้นไม้เล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตะแบก รวมพื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อตัวแปลงสัญญาณ ( UGREEN Converter DisplayPort to VGA ) เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อถ่านไฟฉาย ขนาด AA จำนวน 15 แพ็คๆละ 40 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 3 ตลับ เพื่อใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์416-57-0039 และ 416-65-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชน ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือชั้นวางแฟ้ม จำนวน 2 หลังและเก้าอี้ตัวซี จำนวน 3 ตัว ( กองสาธารณสุข ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมูที่ 6 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาย้ายเครื่องขยายเสียงตามสาย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียงตามสายของ หมู่ที่ 3 ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอยประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้ออาหารเสริม ( นม ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องเขียน ตาโครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชน น้อมนำแนวคิดวิถีพอเพียง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสร้างจิตสำนึกเยาวชน น้อมนำคิดวิถีพอเพียง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาจัดทำตรายางชื่อ จำนวน 3 อัน ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของและห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4784 สท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองการศึกษาฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ( โน้ตบุ๊ค ) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0058 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างเหมาเช่าพื้นที่จัดทำเว็ปไซด์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและต้นไม้เล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังตะแบก รวมพื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ซื้อยางรถยนต์เก่า เพื่อใช้ตามโครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ทำกิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล ตามโครงการชุมชนร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4784 สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-001 ( กองสาธารณุข ฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ เพื่อใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0039 ( กองการศึกษาฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 4 อัน เพื่อใช้ในงานราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างเหมาขุดสะดือน้ำคลองกระพง หมูที่ 3 บ้านเชิงคีรี ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล ( กองการศึกษาฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถัง จำนวน 1 เครื่อง ( ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
1 - 50 (ทั้งหมด 545 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


× องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย