ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้าย พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ตามโครงการปีใหม่ มั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง